Tantárgyak

Epochális tantárgyak

Az epochális tantárgyak közé az állami oktatásból ismert tárgyak, azaz a magyar nyelv és irodalom (írás, olvasás), a számtan és matematika, történelem, filozófia, honismeret és földrajz, természetrajz és biológia, fizika, kémia, formarajz tartozik. Emellett kertművelés, technológia órák is vannak.

Idegen nyelvek

Az első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak a gyerekek. Sok jeles szakember véleménye szerint az iskolába lépés időpontja az, amikor a gyerek az anyanyelvi struktúrák károsodása nélkül kezdhet idegen nyelveket tanulni. Ilyenkor a beszédképző szervek még viszonylag lágyak, képlékenyek, képesek az idegen nyelv kiejtésének elsajátítására.

A gyermek tehát szavakat és fordulatokat tanul. Sokszor előbb tud idegen nyelven dalt énekelni vagy egy verset elszavalni, mint hogy annak tartalmát megértené. Természetesen az első években nincs nyelvtan, nincs írásbeliség.

Művészeti és kézműves tantárgyak

Gyermekeinket igyekszünk aktív alkotásra, a belső, határtalan képzelőerő használatára, és a gondolatok minél sokszerűbb kifejezésére buzdítani. Emiatt az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti és kézműves tárgyakra, az önkifejezés számos lehetőségét biztosítva a gyerekeknek. Így az legelső osztálytól fogva rendszeresen zenélnek a diákok.

A vizes festés során a gyermekek a színek lélekkel szorosan összefüggő kifejezőerejét használják. A foltokból fokozatosan egyre formáltabb alakok válnak, jelezvén a gyermek belső formaerejének kibontakozását.

Kézimunkaórán a gyermekek maguk készítik használati tárgyaikat. A kis elsősök furulyatokokat szőnek. Később kötnek, horgolnak, nemezelnek, bábokat készítenek. Ennek köszönhetően soha nincsenek zavarban, ha meg kell oldaniuk egy feladatot, amihez kézügyesség kell. A 6. osztálytól kézműveskednek is: fával, fémmel, bőrrel, agyaggal dolgoznak.

Művészeti és kézműves tantárgyaink: festés és rajz, agyagozás és szobrászat, kézimunka, kézművesség, dráma, zene, művészettörténet és esztétika

Euritmia

Az euritmia olyan, csak a Waldorf iskolákban létező speciális tantárgy, mely harmonikus, lélekkel átélt, összerendezett mozgásra tanítja a gyermekeket. A pszichomotórium egészét mozgósítja a mozgásos feladatok megoldására. Sok, a tanuláshoz nélkülözhetetlen háttérkészséget fejleszt. Szorosabbá, harmonikusabbá teszi a test, a lélek és a gondolkodás kapcsolatát.

Testnevelés

A testnevelésórán a kisebbekkel még inkább ritmusos, mozgást igénylő játékokat játszunk. A későbbiekben sem erősítjük a versenyszellemet, a mozgás és a játék szeretetén keresztül az egymásra való odafigyelésre, a szociális képességekre helyezzük a hangsúlyt. A különböző sportok egymásra épülésében 1-12. osztályig a szintén csak a Waldorf iskolában létező Bothmer-gimnasztika és térdinamika elveit, és gyakorlatát valósítjuk meg.

A tankönyvek, segédkönyvek használatáról

Hagyományos értelemben vett tankönyvek nincsenek, a gyerekek maguk készítik el „munkatankönyvüket” az osztálytanító vezetésével. Ezek nagy alakú, sima fehér lapokkal teli füzetek, melyekben a tananyagot rögzítik írásban, rajzokkal illusztrálva.

A felsőbb osztályok felé haladva egyre nagyobb szerepet kapnak a tanárok által választott szemelvények és könyvek, amelyek lehetnek tankönyvek, vagy más célú kiadványok. Ezekből adott esetben a diákok is készülhetnek egy-egy kisebb előadással, vagy otthoni feladattal.