Óvodánk bemutatása

Óvodánkat szülői és pedagógiai kezdeményezés hívta életre 1991-ben, egy volt állami bölcsődei épületrészben, melyet fenntartónk az Óbudai Waldorf Alapítvány bocsátott a rendelkezésünkre. Óvodánk az elsők között volt a magyarországi Waldorf óvodák sorában. A növekvő szülői igények kielégítésére, hamarosan beindult a második csoport is. Évente mintegy negyven-ötven vegyes életkorú (4-7 éves) kisgyermek – elsősorban III. kerületi – tölti itt óvodai életét, a párhuzamosan működő két csoportban. Az innen kikerülő csemeték legtöbbje a fenntartó alapítvány másik intézményébe, az Óbudai Waldorf Iskolába megy tovább. Az első csoportok gyermekei már túl vannak a gimnáziumi tagozat évein, és sikeresen leérettségiztek. Az iskolával való együttműködésünk elengedhetetlen a részünkről, hiszen a családok legtöbbjének az iskolába és az óvodánkba is jár gyermeke. Gyakran előfordulnak nagyobbacska gyermekek a kertünkben, ünnepségeinken.

Egy-egy csoportban jelenleg két-két óvónő dolgozik folyamatosan és egy időben.  Ők alkotják a nevelőtestületet, s minden nevelésre, pedagógiára közvetve vagy közvetlenül kiható kérdésben az általuk alkotott konferencia vezeti az óvodát.

Közösségünk a családok aktív közreműködésével teremti meg az érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Az óvodaépület, a kert, a megfelelő tárgyi környezet biztosítása az óvónők és a szülők közös célja, feladata. E célok és feladatok megvalósulása érdekében kb. hat hetente délutánonként szülői estet tartunk, ahol a Waldorf-pedagógia szellemi hátterével is ismerkedhetnek a szülők.

A gyerek valódi szomatikus és pszichés szükségletei ebben az életkorban egyrészt megkívánják a családon kívüli kapcsolatépítés lehetőségét, másrészt mintegy félnapos, de inkább négy-öt órás csoportban tartózkodás után feltétlenül szükségük van arra, hogy visszatérhessenek személyes életükbe. Az óvodánk szülők munkaidejéhez többé-kevésbé alkalmazkodva reggel 7 órakor nyit, ekkor érkeznek meg az óvónők. A gyermekeket negyed 8-tól várjuk, s fél kilencig lassan minden gyerek megérkezik.

A ritmikus váltásokba és változásokba tartoznak a pihenők és a szünetek, ugyanúgy, ahogy az alvás hozzátartozik az emberi természet ritmusához. Negyedévenkénti szüneteinket – őszi, téli, farsangi, tavaszi, nyári –, az Óbudai Waldorf Iskola szünetrendjéhez igazítjuk, ekkor van lehetőségük a gyermekeknek az óvodában szerzett tapasztalataikat belevinni saját életükbe és feldolgozniuk.

www.owo.hu