Kedves Diákok!

A hivatalos, érettségi vizsgára jelentkezés előzetes felmérésére, adminisztrációjának segítésére szolgálnak a lent megadott adatlapok. Az érettségi program megnyitása alkalmával, a megküldött adatok alapján  jelentkezési lapot nyomtatok a rendszerből.  Ha elkészült, megkérek minden jelentkezőt, hogy  személyesen jöjjön be a Titkárságra. Hozza magával a kért dokumentumokat, nézze át a kitöltött jelentkezési lapját  és írja alá, enélkül a jelentkezése érvénytelen. A 18 év alatti tanulók elkészült, kinyomtatott jelentkezési lapját  szülői aláírással kell visszahozni és leadni a Titkárságon.

Az Oktatási Hivatal jelentkezési határideje: 2023. február 15.  

Iskolánkban ez a nap 2023. február 10-re módosul.  Kérek minden jelentkezőt, hogy ügyintézését ehhez a megadott határnaphoz igazítsa.

E nap után már nem fogadunk vizsgajelentkezést. Az érettségi jelentkezést a határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet. 

 

                            Jelentkezési oldal lezárva

                                        

13. osztály Jelentkezés május-júniusi rendes érettségi vizsgára 

A jelentkezéshez szükséges lépések

         

 Jelentkezési lap   lezárva

  •  a már meglévő érettségi vizsga eredeti törzslap kivonat leadása a titkárságon
  •  ha van, szakértői vélemény leadása, kérelemmel együtt a titkárságon január 12-16. között
  • aki felsőoktatási képzésre is jelentkezik, a kitöltendő jelentkezési adatlapban jelezheti szándékát.

 

11. és 12. osztály Jelentkezés előrehozott érettségi vizsgára

        jelentkezés  a tanulói jogviszony alatt első alkalommal letehető  vizsgára

  Jelentkezési lap   lezárva