Jelentkezés – Iskolánk osztályaiba

        Jelentkezési lehetőségek: 

Helyszín: ÓWI  épülete, 1037. Bécsi út 375.

                            Kitöltési felület nyitása 2022. január 14. megnyitottuk      

                                                   zárása  2022 március 01. 9:00 

                                                  

           Leendő 1. osztály tájékoztató levél

—————————————————————————————————————————————————-

                               2023-2024. tanévre

Helyszín: ÓWI Gimnázium épülete, 1037. Bécsi út 324.  6. épület

 

  •   Jelentkezés a leendő 9. osztályba                   

                          A felület majd kitölthető lesz.

                                                  nyitása: kb. 2023. január 4-10.,  között várható             

 

2023-2024. tanévre Középiskolai felvételi   Tájékoztató levél:

 

 

                Iskolánk  két kilencedik osztályt indít a 2023-2024. tanévben.

Az Oktatási Hivatal által szervezett,  középiskolai továbbtanulási eljárással egy időben indul az elektronikus jelentkezés kitöltése, ami nem helyettesíti az Iskolánk részére  a hivatalos “Jelentkezési lap”  megküldését.

 

A felvételi beszélgetések előtt a felvételiző diákok szüleinek egy tájékoztató jellegű szülői estet tartunk, (ennek idejét később közüljük) a gimnázium épületében (1037. Bécsi út 324. 6. épület).

A szülői est a felvételi folyamat része, a szülő (gondviselő) megjelenését elvárjuk. 

Ha nem lesz lehetőség szülői est tartására, időben tájékoztatni fogjuk a szülőket.

Kérjük, kövessék honlapunkat!

 

 

 

 

                                      


 

                           2021-2022. tanév

  • Jelentkezés érettségi vizsgára       

                            A felület LEZÁRVA.

                                                  zárása: 2022. február 10., 14. óra  

  ————————————————————————————————————————————————– 

               Farsangi szünet ideje alatt 2022. február 20-27.

                                                              Iskolánk zárva lesz.

—————————————————————————————————————————————————–

JELENTKEZÉS A GIMNÁZIUMBA

Jelentkezés az iskolánkba a középiskolai felvételi rendszeren keresztül történik. A jelentkezéshez nem szükséges a központi írásbeli megírása.

FELVÉTELI BESZÉLGETÉS

A felvételi beszélgetések pontos időpontját később közöljük. A majdani időpontok kiválasztása a “Jelentkezési adatlap” végén. Ha kérdése van írja meg  Gere Ibolyának: gimnazium@waldorf-obuda.hu vagy hívja a  06-1-550-0692 számot.

A felvételi beszélgetésekre minden évben az államilag előírt időszakban, februárban illetve márciusban kerül sor. Az egyeztetett időpontban a jelentkező diákkal és szüleivel is beszélgetünk. A hozzánk jelentkező diákokat arra kérjük, hogy a felvételi beszélgetés előtt írjanak egy bemutatkozó levelet, melyet kérünk, hogy elektronikusan küldjenek el a szükséges további dokumentumokkal együtt legkésőbb a Jelentkezési adatlap zárása előtt. A beszélgetésre a diákok hozzanak magukkal 2-3 aktuálisan vezetett füzetet, néhány saját készítésű művészi munkát (rajzot, festményt, tárgyat, kézimunkát, stb.).

Minderről a későbbiekben részletesen tájékozódhatnak majd a honlapon keresztül.

 

                                        FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató továbbtanuláshoz a gimnázium 2022-2023. tanévben induló osztályairól

Az Óbudai Waldorf Iskola 13 évfolyamos egységes iskola. Iskolánk a Waldorf pedagógia alapelvei és szemlélete szerint működik.

Iskolánk alapítványi iskola, fenntartónk az Óbudai Waldorf Alapítvány.

Iskolánk „a fej, a szív és a kéz” iskolája. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok művészeti és szociális nevelésére. A Waldorf pedagógia követelményrendszere a különböző osztályfokokon a gyermekek életkori sajátosságaira és igényeire épül.

Iskolánk a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján működik.

A gimnázium 5 évfolyamos (tagozati kód: 0001). A 2022-2023. tanévben két 9. osztályt indítunk. A gimnáziumban a diákok 2 idegen nyelvet tanulnak: angolt, valamint  németet, vagy spanyolt. A középszintű érettségire a 3 mindenkinek kötelező tárgy mellett angolból, biológiából, németből és informatikából készítünk fel, emellett az igények és a lehetőségek szerint fizikából, vizuális kultúra tárgyból, kémiából, németből, énekből, testnevelésből, spanyolból, drámából, földrajzból. Emelt szintű érettségire készítünk fel a kötelező tárgyakon kívül angolból, biológiából és informatikából, emellett az igények és a lehetőségek szerint fizikából, kémiából, németből, földrajzból.

Iskolánk a Waldorf-pedagógia mellett nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és az érettségi felkészítésre. Ezt szolgálja fakultációs rendszerünk a 11. osztálytól valamint a 13. év tanmenete.

Az elmúlt években több Comenius és Erasmus külföldi csereprogramon vettünk részt diákjainkkal, melyek során diákjaink eljutottak Dániába, Finnországba, Németországba, Angliába, Franciaországba, Törökországba.

A diákok egy része saját 8. osztályt végzett diákjaink közül kerül ki, de szívesen fogadunk diákokat más Waldorf-iskolákból és nem Waldorf-iskolákból is.

A felvételi jelentkezés a központi felvételi rendszeren keresztül történik. A jelentkezett diákokat szóbeli meghallgatásra hívjuk be szüleikkel együtt. A felvételnél fontos szempont, hogy a család elfogadja a Waldorf-pedagógiát. Emellett ugyancsak fontosnak tartjuk a diák megfelelő motiváltságát és az együttműködési szándékot. A beiratkozott diákok szülei nyilatkoznak arról, hogy milyen mértékben támogatják az iskola működését (alapítványi hozzájárulás).

Amennyiben a járványügyi szabályok lehetővé teszik, november folyamán a diákok számára nyílt napot, a szülőknek nyílt estét szervezünk, melynek pontos időpontjáról a honlapunkon keresztül tájékozódhatnak.

 

                      Jelentkezési tájékoztató, a folyamat leírása:

Jelentkezés az 1. osztályba

Iskolánk minden évben két új elsős osztályt indít. A felvételhez szükséges, hogy a jelentkező gyermek iskolaérett legyen, és a szülők fő vonalaiban ismerjék a Waldorf-pedagógia által kínált embertani képet és az ehhez igazított nevelést, oktatást. Fontos, hogy a szülők folyamatosan együttműködjenek az iskolával, a gyereküket tanító pedagógusokkal.

Minden évben kínálunk a Waldorf-pedagógiát és az iskolánkat bemutató, négy előadásból álló találkozás-sorozatot az érdeklődőknek.

Az előadások összefüggnek, érdemesnek, értékesnek találjuk a részvételt minden alkalmon.

A jelentkezéshez jelentkezési adatlap kitöltése szükséges. Ez minden évben a jelentkezési időszakban, meghatározott ideig érhető el a honlapon.

A jelentkezést követően a gyerekek 5-6 fős csoportokban játékos ismerkedő foglalkozáson vesznek részt. A foglalkozás napját és időpontját a szülők maguk választják majd ki.

A felvételről szóló értesítést levélben, postai úton küldjük ki, lehetőség szerint az önkormányzati iskolák beiratkozási ideje előtt. A felvett gyerekek számára ez az értesítés fontos dokumentum (befogadó nyilatkozat) a körzeti iskolai beiratkozásnál.

 

Felvételi feltételek szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek esetén

A felvételkor legfontosabb szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, valamint hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon is beilleszthető legyen. A szülők pedig vállalják a tanítókkal való szoros együttműködést, megismerik a Waldorf-pedagógia alapvetéseit, és el tudják fogadni, hogy gyermekük ezen elvek alapján nevelkedjen.

Lényeges, hogy a szülők őszintén feltárják gyermekük nehézségét, ennek érdekében kérjük Önöket, hogy jelentkezéskor mellékeljék gyermekük szakértői véleményét (SNI/BTM).

 

Szempontok új gyermek jelentkezésekor

Az iskola „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” alapján készült helyi pedagógiai programja szerint látja el nevelési-oktatási feladatát, magán köznevelési intézményként nem kötelező felvételt biztosító iskola.

A Waldorf-pedagógiai alapelvek és pedagógiai gyakorlat a Waldorf-iskolai nevelési-oktatási célok megvalósításához meghatározott összetételű osztályközösséget kíván meg. Erre  való tekintettel a Waldorf-kerettanterv megfogalmazza azokat a pedagógiai elveket, amelyek mentén az iskolák döntenek a tanulófelvétel kérdésében. Bármely osztályba történő felvétel során az osztályösszetétel elvei hangsúlyosak, így az iskola törekszik az osztályon belül a nemek kiegyenlítettségének, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek harmonikus arányának, a sajátos figyelmet igénylő gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított ideális arányának megteremtésére. Továbbá figyelembe veszi a felvételre jelentkezők körét, a szülők iskolaválasztási szempontjait, a Waldorf-pedagógia választásának indokait, elkötelezettségüket és bizalmukat a pedagógia iránt.

 

Jelentkezés az Általános Iskola egyéb osztályaiba

Érdeklődés:

Kedves Szülő,  pár sorban írja meg a gyermek személyes adataival (név, életkor), hogy melyik osztályba és miért szeretne átjelentkezni, majd küldje el az üzenetet  az iroda@waldorf-obuda.hu címre.

Ha valamelyik osztályban van hely, a jelentkezőt és szüleit  felvételi beszélgetésre hívjuk. Amennyiben ez alapján lehetségesnek tartjuk a további együttműködést, esetleg a diákot leendő osztályában próbahéten fogadjuk. A továbbiakban az osztálytanító és a hospitáló diák döntése alapján folytatódhat a közös munka.

 

 

Jelentkezés a Gimnázium magasabb évfolyamaira

Ha valamelyik osztályban van hely, a jelentkezőt és szüleit a fent leírtakhoz hasonló felvételi beszélgetésre hívjuk. Amennyiben ez alapján lehetségesnek tartjuk a további együttműködést, a diákot leendő osztályában próbahéten fogadjuk. Ennek során kölcsönösen megismerhetjük egymást és a közös munka során szerzett tapasztalatok alapján együtt döntünk a folytatásról.

Érdeklődés a gimnazium@waldorf-obuda.hu címre írt levéllel.

 

Jelentkezés

 

NapTár

 

Vezérkép


alaplap-10
LelkEst

comenius-projekt

AlapLAP