Jelentkezés – Iskolánk osztályaiba

 2020-2021.-es tanévre

                    Jelentkezési lehetőségek: 

Helyszín: ÓWI  épülete, 1037. Bécsi út 375.

  • Jelentkezés a leendő 1. osztályba — LEZÁRVA

      Tájékoztató                         

Kitöltési felület nyitása 2020. január 09zárása: 2020. február 25.,  8. óra

 

Helyszín: ÓWI Gimnázium épülete, 1037. Bécsi út 324.  6. épület

  • Jelentkezés a leendő  9. osztályba  — LEZÁRVA

                Iskolánk  két kilencedik osztályt indít a 2020-2021 tanévben.

                           Kitöltési felület zárása: 2020. február 12.,  14. óra

 

  • Jelentkezés  érettségi vizsgára  — LEZÁRVA

                            Kitöltési felület zárása: 2020. február 12., 14. óra 

 

Farsangi szünet ideje alatt 2020. február 17-21. Iskolánk zárva lesz.

 

JELENTKEZÉS A GIMNÁZIUMBA

Jelentkezés az iskolánkba a középiskolai felvételi rendszeren keresztül történik. A jelentkezéshez nem szükséges a központi írásbeli megírása.

FELVÉTELI BESZÉLGETÉS

A felvételi beszélgetések pontos időpontját később közöljük. A majdani időpontok egyeztetése a titkárságon,  Gere Ibolyánál: gimnazium@waldorf-obuda.hu vagy a  06-1-550-0692 számon történik.

A felvételi beszélgetésekre minden évben az államilag előírt időszakban, februárban illetve márciusban kerül sor. Az egyeztetett időpontban a jelentkező diákkal és szüleivel is beszélgetünk. A hozzánk jelentkező diákokat arra kérjük, hogy a felvételi beszélgetés előtt írjanak egy bemutatkozó levelet, melyet kérünk, hogy elektronikusan küldjenek el a szükséges további dokumentumokkal együtt legkésőbb a találkozó előtt egy héttel. A beszélgetésre a diákok hozzanak magukkal 2-3 aktuálisan vezetett füzetet, néhány saját készítésű művészi munkát (rajzot, festményt, tárgyat, kézimunkát, stb.).

Minderről a későbbiekben részletesen tájékozódhatnak majd a honlapon keresztül.

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató továbbtanuláshoz a gimnázium 2020-2021. tanévben induló osztályairól

Az Óbudai Waldorf Iskola 13 évfolyamos egységes iskola. Iskolánk a Waldorf pedagógia alapelvei és szemlélete szerint működik.

Iskolánk alapítványi iskola, fenntartónk az Óbudai Waldorf Alapítvány.

Iskolánk „a fej, a szív és a kéz” iskolája. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok művészeti és szociális nevelésére. A Waldorf pedagógia követelményrendszere a különböző osztályfokokon a gyermekek életkori sajátosságaira és igényeire épül.

Iskolánk a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján működik.

A gimnázium 5 évfolyamos (tagozati kód: 0001). A 2020-2021 tanévben két 9. osztályt indítunk. A gimnáziumban a diákok 2 idegen nyelvet tanulnak: angolt, és németet vagy spanyolt. A középszintű érettségire a 3 mindenkinek kötelező tárgy mellett angolból, biológiából, németből és informatikából készítünk fel, emellett az igények és a lehetőségek szerint fizikából, vizuális kultúra tárgyból, kémiából, németből, énekből, testnevelésből, spanyolból, drámából, földrajzból. Emelt szintű érettségire készítünk fel a kötelező tárgyakon kívül angolból, biológiából és informatikából, emellett az igények és a lehetőségek szerint fizikából, kémiából, németből.

Iskolánk a Waldorf-pedagógia mellett nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és az érettségi felkészítésre. Ezt szolgálja fakultációs rendszerünk a 11. osztálytól valamint a 13. év tanmenete.

Az elmúlt években több Comenius és Erasmus külföldi csereprogramon vettünk részt diákjainkkal, melyek során diákjaink eljutottak Dániába, Finnországba, Németországba, Angliába, Franciaországba, Törökországba. Erasmus projekt keretében jelenleg is együttműködünk egy német és egy angol Waldorf-iskolával.

A diákok egy része saját 8. osztályt végzett diákjaink közül kerül ki, de szívesen fogadunk diákokat más Waldorf-iskolákból és nem Waldorf-iskolákból is.

A felvételi jelentkezés a központi felvételi rendszeren keresztül történik. A jelentkezett diákokat szóbeli meghallgatásra hívjuk be szüleikkel együtt. A felvételnél fontos szempont, hogy a család elfogadja a Waldorf-pedagógiát. Emellett ugyancsak fontosnak tartjuk a diák megfelelő motiváltságát és az együttműködési szándékot. A beiratkozott diákok szülei nyilatkoznak arról, hogy milyen mértékben támogatják az iskola működését (alapítványi hozzájárulás).

 

 

                      Jelentkezési tájékoztató, a folyamat leírása:

Jelentkezés az 1. osztályba

Iskolánk minden évben két új elsős osztályt indít. A felvételhez szükséges, hogy a jelentkező gyermek iskolaérett legyen, és a szülők fő vonalaiban ismerjék a Waldorf-pedagógia által kínált embertani képet és az ehhez igazított nevelést, oktatást. Fontos, hogy a szülők folyamatosan együttműködjenek az iskolával, a gyereküket tanító pedagógusokkal.

Minden évben kínálunk a Waldorf-pedagógiát és az iskolánkat bemutató, négy előadásból álló találkozás-sorozatot az érdeklődőknek.

Az előadások összefüggnek, érdemesnek, értékesnek találjuk a részvételt minden alkalmon.

A jelentkezéshez jelentkezési űrlap kitöltése szükséges. Ez minden évben a jelentkezési időszakban, meghatározott ideig érhető el a honlapon.

A jelentkezést követően a gyerekek 5-6 fős csoportokban játékos ismerkedő foglalkozáson vesznek részt. A foglalkozás napját és időpontját a szülők telefonon vagy személyesen időben, egyeztetik az iskolatitkárral.

Az erről szóló értesítést levélben, postai úton küldjük ki, lehetőség szerint az önkormányzati iskolák beiratkozási ideje előtt. A felvett gyerekek számára ez az értesítés fontos dokumentum (befogadó nyilatkozat) a körzeti iskolai beiratkozásnál.

 

Felvételi feltételek szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek esetén

A felvételkor legfontosabb szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, valamint hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon is beilleszthető legyen. A szülők pedig vállalják a tanítókkal való szoros együttműködést, megismerik a Waldorf-pedagógia alapvetéseit, és el tudják fogadni, hogy gyermekük ezen elvek alapján nevelkedjen.

Lényeges, hogy a szülők őszintén feltárják gyermekük nehézségét, ennek érdekében kérjük Önöket, hogy jelentkezéskor mellékeljék gyermekük szakértői véleményét (SNI/BTM).

 

Szempontok új gyermek jelentkezésekor

Az iskola „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” alapján készült helyi pedagógiai programja szerint látja el nevelési-oktatási feladatát, magán köznevelési intézményként nem kötelező felvételt biztosító iskola.

A Waldorf-pedagógiai alapelvek és pedagógiai gyakorlat a Waldorf-iskolai nevelési-oktatási célok megvalósításához meghatározott összetételű osztályközösséget kíván meg. Erre  való tekintettel a Waldorf-kerettanterv megfogalmazza azokat a pedagógiai elveket, amelyek mentén az iskolák döntenek a tanulófelvétel kérdésében. Bármely osztályba történő felvétel során az osztályösszetétel elvei hangsúlyosak, így az iskola törekszik az osztályon belül a nemek kiegyenlítettségének, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek harmonikus arányának, a sajátos figyelmet igénylő gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított ideális arányának megteremtésére. Továbbá figyelembe veszi a felvételre jelentkezők körét, a szülők iskolaválasztási szempontjait, a Waldorf-pedagógia választásának indokait, elkötelezettségüket és bizalmukat a pedagógia iránt.

 

Jelentkezés az Általános Iskola egyéb osztályaiba

Érdeklődés:

Kedves Szülő,  pár sorban írja meg a gyermek személyes adataival (név, életkor), hogy melyik osztályba és miért szeretne átjelentkezni, majd küldje el az üzenetet  az iroda@waldorf-obuda.hu címre.

Ha valamelyik osztályban van hely, a jelentkezőt és szüleit  felvételi beszélgetésre hívjuk. Amennyiben ez alapján lehetségesnek tartjuk a további együttműködést, esetleg a diákot leendő osztályában próbahéten fogadjuk. A továbbiakban az osztálytanító és a hospitáló diák döntése alapján folytatódhat a közös munka.

Ha az osztályban nincs felvétel, a jelentkező gyermek nevét várólistára helyezzük, megüresedéskor értesítést küldünk.

 

 

Jelentkezés a Gimnázium magasabb évfolyamaira

Ha valamelyik osztályban van hely, a jelentkezőt és szüleit a fent leírtakhoz hasonló felvételi beszélgetésre hívjuk. Amennyiben ez alapján lehetségesnek tartjuk a további együttműködést, a diákot leendő osztályában próbahéten fogadjuk. Ennek során kölcsönösen megismerhetjük egymást és a közös munka során szerzett tapasztalatok alapján együtt döntünk a folytatásról.

Érdeklődés a gimnazium@waldorf-obuda.hu címre írt levéllel.

 

Jelentkezés

 

AlapLAP

 

NapTár

 

Vezérkép

LelkEst

comenius-projekt


alaplap-10