Iskolánk története

A kezdetek: Az Óbudai Waldorf Óvoda

1990-ben összetalálkozott egy kisebb szülői kör Óbudán, akik szerették volna gyermekeiket a hagyományos helyett a Waldorf pedagógia szellemében felnevelni. A harmadik kerület támogatásának birtokában csakhamar létrehozták az Óbudai Waldorf Alapítványt, mely a következő évben –önkormányzati segítséggel- egy bölcsődeépületet kapott. Ezzel 1991 szeptember 1-jén megkezdte működését az Óbudai Waldorf Óvoda.
Az első pillanattól kezdve igény volt az Iskolára is, de pedagógus és épület hiányában megoldhatatlan nehézségek álltak a megvalósítás útjában. 1992 nyarán az egyik alapító házaspár arra az elhatározásra jutott, hogy a kilátástalan helyzet ellenére elkezdik megszervezni az iskola első osztályát.

Az Iskola megalapítása

Augusztus közepéig az érdeklődő szülőkön, majd az oktatást elvállaló tanítón kívül semmilyen feltétel nem volt meg az iskolaév megkezdéséhez. Szerencsére az utolsó pillanatban az óvónők beleegyeztek, hogy egy évig az óvoda egy addig kihasználatlan termében folyhasson a diákok tanítása. A szülők nagy örömmel és optimizmussal jelentkeztek az osztálytanítónál(Szecsődi Attila), aki összesen 19 gyermeket vett fel. A padok és a tábla az évnyitó előtti napon érkeztek meg, de végül minden összeállt. 1992 szeptemberében sok-sok szülői segítséggel az Óbudai Waldorf Iskola elkezdhette működését.

Új épületben

A következő tanévben a szülői közösség kérésére a III. Kerületi Önkormányzat helyet biztosított a folyton növő Óbudai Waldorf Iskola részére a Bécsi út 375 alatt lévő épületben, ahol az intézmény először albérlőként működött. Nem sokkal később a hivatal átruházta az épület bérleti jogát az Iskolára, így biztosítva a folyamatos működési feltételeit.A Bécsi úti iskolát Móra László alapította a múlt század harmincas éveiben. Az egy emeletes épületet, mely nyolc osztálynak adott otthont, az ötvenes évek végén kibővítették egy tornateremmel is.

Szülői közösség segítsége

Az iskola fenntartásában és működésében rengeteg segítséget nyújtanak a szülők. A tantermeket minden tanév elején ők, a családtagok és a tanárok rendezik be. A jogi, gazdasági és egyéb kérdésekben is számíthatunk a szülők ismereteire, szaktudására. Sőt, maga a Waldorf pedagógia sem képzelhető el a szülők állandó figyelme és érdeklődése nélkül. Minden, amit eddig az Óbudai Waldorf Iskola tárgyi feltételekben vagy szellemi sikerekben elkönyvelhet magának, a szülők és a pedagógusok szoros együttműködésének az eredménye. A közös munkát nem is jellemzi jobban más, mint az, hogy a kezdeti 19 fős gyermeklétszám 2016-re 440 főre növekedett.

Az Óbudai Waldorf Iskola ezúton is szeretné megköszönni a szülői közösség támogatását!