Gyógypedagógia

Fejlesztés, gyógypedagógia, segítő foglalkozások az iskolában

A Waldorf oktatás gyógyító hatása

Mint készségfejlesztést szorgalmazó, a gondolkodás-érzés-akarat egyensúlyára épülő nevelési rendszer, a tanulási, vagy nyelvi nehézségekkel küzdő gyermekek fejlődését több ponton támogatja.

Waldorf iskolánk tantervében több olyan tevékenységi formát találunk, melyek terápiás hatást fejtenek ki a gyermekekre. Iskolánk 1-4. osztályig főként a tanuláshoz szükséges alapkészségek kimunkálásán dolgozunk. Az írás- és olvasástanulás folyamatát három évre nyújtjuk.

Fontos szerepet kap a nagy- és finommozgások fejlesztése euritmiával, játékokkal, a vizuomotoros koordináció fejlesztése formarajz és a különböző kézműves technikák segítségével, a nyelvi készségek fejlesztése a főtanítás kezdő részeként szereplő ritmikus résszel, vagy a képi gondolkodás fejlesztése.

Olyan légkör, olyan nevelői alapállás veszi körül a gyermeket, mely lehetővé teszi a másodlagos pszichés sérülések oldását, illetve kialakulásuk megelőzését. A lélek rezdüléseit követő vizes festés, az euritmia, a ritmikus rész, a zenetanulás, az érzelmekhez kapcsoló ismeretátadás, az egymást segítő közösségi légkör mind hozzájárul ehhez.

Fejlesztő munka az iskolában

Minden tanév elején az iskolában dolgozó gyógypedagógusok az osztályokban szűréseket végeznek:

  • osztályrajzok, hospitálások
  • 2. osztályos szűrés- mindkét osztály minden gyermekével
  • 4. év végi tantárgyi szűrés

Ezek eredményeit értékelve, és az osztálytanítóval átbeszélve körvonalazódik azoknak a gyerekeknek a köre, akik valamilyen segítséggel fognak csak  tudni jól továbbhaladni. Ez lehet tanulási (olvasás, írás, számolás) területen jelentkező, vagy egyéb figyelmi, beilleszkedési nehézség, amely az osztálytanító megítélése szerint a gyermek személyes fejlődését, vagy az osztállyal való közös munkájukat bármely területen akadályozza. Az iskola antopozófus orvosával (Szőke Henrikkel) is átbeszélik a fejlesztésben részesülő gyermekeket. A fejlesztő csoport egyes gyermekekről közös megbeszélést tart.

Fejlesztő, terápiás folyamatba, felmérésbe szülői kérésre csak az osztálytanító jóváhagyásával és egyetértésével kerülhet gyermek.

A fejlesztésbe való besorolásban elsőbbséget élveznek a már szakvéleménnyel rendelkező gyerekek.

Az olyan terápiát, fejlesztést igénylő problémák, melyek nem befolyásolják hátrányosan az osztályban való tanulást, együttlétet, nem tudjuk felvállalni. Ezen esetekben tanácsot adunk, szükség esetén külső segítséget ajánlunk.

Iskolánk 2017 szeptemberétől vállalja sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását az Alapító Okiratban meghatározottak szerint.

Az iskolában fejlesztést, terápiás munkát végző kollégák:

  • Nagy Ildikó – osztálytanító, gyógypedagógus, óraadó
  • Prahár Andrea gyógypedagógus, óraadó
  • Szinger Zsófia – gyógyeuritmista
  • Szombauer István – osztálytanító, gyógypedagógus, óraadó
  • Szombauerné Bukovinszky Mária – gyógypedagógus, teljes állás
  • Varga Rita – gyógypedagógus (logopédus), teljes állás
  • Zöldné Takács Andrea – Extra Lesson-tanár, óraadó