Új diákigazolvány igénylés

Szerző: GIbolya - 2018. július 18. szerda

Új  diákigazolvány igénylése / Diákigazolvány portál részlet

  • Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép (12. évet betöltött gyereknél) felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.
  • A diákigazolvány igénylést minden esetben az oktatási intézményben kell kezdeményezni, a NEK adatlap és a lakcímkártya bemutatásával. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.
  • Az intézményi ügyintéző a diákigazolvány elkészültéig egy Igazolást (ún. “ideiglenes diákigazolványt”) állít ki a tanulónak, amellyel a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által garantált kedvezmények igénybe vehetők.
  • Az oktatási azonosító szám olyan általános azonosító, amellyel az oktatási rendszerben egy megadott személy egyértelműen azonosítható (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor). Ez a szám a diákigazolványon és az igazoláson is szerepel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bérlet vásárlásakor a tanuló oktatási azonosító számát (7-tel kezdődő számsor) tüntessék fel a bérletszelvényen.

 

Érvényesítő matrica: 

2020-2021. tanévben, a 2020. augusztus 31-ig 16.évet betöltött tanulók részesülnek érvényesítő matrica kiadásában. 

  • Hatályos jogszabály:

362/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet  37. §. (1). bekezdés:

  • A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

 

Az Iskolai tanulók  állandó és ideiglenes Diákigazolvány igénylést intézem, a Gimnázium

(Bécsi út 324. 6.-os épület) 310. szobájában.

A NEK adatlapot szkennelve, e-mailben is elfogadom, csak írjátok meg, hogy milyen cím szerepeljen a diákigazolványon (ez bejelentett, lakcímkártyán szereplő cím legyen). Vagy másoljátok le a lakcímkártyát és ezt is küldjétek az e-mail mellékleteként. Ha személyesen hozzátok, akkor a NEK adatlapra írjátok a címet.

Köszönöm.

Üdv:  Ibolya

Jelentkezés

 

AlapLAP

 

NapTár

 

Vezérkép

LelkEst

comenius-projekt


alaplap-10