Erasmus projekt

Szerző: szecsattila - 2015. október 20. kedd

Erasmus+ Nemzetközi Projekt 2014­-2017

Iskolánk 2014 ­ben sikeresen pályázott négy másik országgal együtt egy három éves Európai Unió által finanszírozott nemzetközi együttműködési projektre.

Résztvevő iskolák:

Ringwood Waldorf School Southampton / Anglia http://ringwoodwaldorfschool.org.uk/

Ecole Micael
Strasbourg / Franciaország http://ecole-steiner-strasbourg.fr/

TED Aliaga Koleji Vakfi
Ozel Lisesi Izmir / Törökország http://www.tedaliaga.k12.tr

TED Aliaga Koleji Vakfi
Ozel Ortaoukulu Izmir / Törökország

Freie Waldorfschule
Saar ­Hunsrück, Walhausen
Németország http://www.waldorfschule­saar­hunsrueck.de

Óbudai Waldorf Iskola Budapest / Magyarország http://waldorf­obuda.hu/

A  p r o j e k t m a g y a r s z e r v e z ő i :​J a n o v i c s J u d i t , V e s z p r é m i L i l l a

A projekt szlogenje:​Achieving together (Együtt elérjük) Célunk, hogy a diákok az idegen nyelvek gyakorlása és használata közben megismerhessék egymás kultúráját, szokásait. A találkozások során különböző közös tevékenységeket folytatnak, gyakorolják az egymás iránti toleranciát, együttműködést. Közös munkanyelv: angol, német.

A kialakult migráns helyzet miatt a résztvevő országok képviselői a Törökországban megtartott találkozójukon azt a döntést hozták, hogy az Angliában elindított jótékonysági témát továbbviszik és mind az 5 ország összefogásával a projekt ideje alatt a találkozók helyszínein jótékonysági vásárt szerveznek, melynek bevételével a németországi Help! jótékonysági szervezetet támogatják.

Tevékenységek​(2014 ­ 2017)

 • ­  8 nemzetközi találkozó (Workshop) megszervezése különböző témakörök mentén(pl. Régiók és turizmus, Gasztronómia )
 • ­  3 hetes egyéni tanulmányutak Angliában és Németországban
 • ­  A projektben résztvevő tanároknak találkozók, tapasztalatcserékA projekt eddig megvalósított találkozói:​
  A p​rojektindító​első előkészítő ​tanári megbeszélés​(5 nap) helyszíne:

  Budapest​volt (2014. november), 8 külföldi és két magyar tanár részvételével

  E l s ő t a l á l k o z ó s​z í n h e l y e : ​R i n g w o o d , A n g l i a ​(​2 0 1 5 f e b r u á r ) F ő t é m a : Befektetések, Jótékonyság.

  Iskolánkból 12 diák és egy tanár vett részt a találkozón.

  A projekthét tevékenységeit bemutató videó az alábbi linken megtekinthető:

  http://waldorf­obuda.hu/faliujsag/erasmus­projekt

  M​ á s o d i k t a l á l k o z ó : ​W a l h a u s e n , N é m e t o r s z á g ​( 2 0 1 5 j ú n i u s ) T é m a k ö r : Sport, Régiók.

  Iskolánkból két tanár és tizenkét diák vett részt ezen a találkozón. A németországi projekthétről is készült egy kis videó:

  h​ttps://vimeo.com/133969985
  A diákonak készülniük kellett a projekthétre saját városuk / országuk bemutatásával,

így született ez a kisfilm :

h​ttps://www.youtube.com/watch?v=r06pGUg3JLc&feature=youtu.be

Időközi tanári találkozó é​s megbeszélés ​Törökországb​an (2015. október 9­13.). Iskolánkat 3 tanár képviselte.

​E​gyéni tanulmányutak 2014/2015:
­ 8 diák vehetett részt 3 hetes tanulmányúton Angliában

­ 3 diák utazott Németországba 3 hetes tanulmányútra

A​ harmadik találkozó helyszíne: Budapest lesz! 2​015. november 15­21.

Témakör: Különbségek és hasonlóságok a kultúrák között ­ a művészetek megközelítésével: Dráma, képzőművészet, ének, tánc

​Vendégek:
12 diák, 2 tanár (Anglia)
12 diák, 3 tanár (Németország) 8 diák, 2 tanár (Franciaország) 8 diák, 2 tanár (Törökország)

12 diák, sok tanár (Magyarország)

Tervezett programok 2016 ­ 2017

2016január­március:Anglia­3hetesegyéni tanulmányútlehetősége­8fő számára

2016 tavasz: Törökország ­ egyhetes projekt, téma: Képes Olvasókönyv készítése (Keretlétszám: 11 diák+2 tanár)

2016 június: Franciaország ­ egyhetes projekt, téma: Főzés (Keretlétszám: 6 diák+2 tanár)

2016 október: Németország ­ egyhetes projekt, téma: matematika és természettudomány (Keretlétszám: 9 diák + 2 tanár)

2017 január: Anglia ­ egy hetes projekt, téma: A munka világa (Keretlétszám: 9 diák+2 tanár)

2017 január ­ március: Anglia ­ 3 hetes egyéni tanulmányút lehetősége 8 diák

számára
2017 március: Németország​­ tanári továbbképzés (Keretlétszám: 3 tanár)

2017 április: Magyarország​­ záró találkozó (Keretlétszám: 12 diák )
2017 június: Franciaország​­ projektzáró megbeszélés (Keretlétszám: 3 tanár)

Folyamatos programok:

évente 5­6 diák mehet Németországba 3­4 hetes egyéni tanulmányútra a közösen kiválasztott időszakban.

Jelentkezés

 

AlapLAP

 

NapTár

 

Vezérkép

LelkEst

comenius-projekt


alaplap-10