Advent

Szerző: szecsattila - 2016. november 28. hétfő

Ádvent
 

Szövegközi kép 3

 

Ez a hét advent első hete (bármennyire is korainak tűnik).

Az advent szó jelentése: megérkezés (advenire), és ez azt jelenti, hogy újra és újra megpróbálhatjuk, hogy megérkezzen bennünk valami abból a magasságos isteni lényből, aki a golgotai esemény által szövetségre lépett a földön élő emberiséggel. Mindenki átélheti, hogy egy ilyen önmagunkon végzett átalakítás csak belső nyugalomból, a csendes pillanatokban történhet, amelyeket a napi történésekből kell kiszakítanunk. Mindenki tudja, hogy ezt a belső összeszedettséget mennyire megnehezíti a külső fényözön és sürgés-forgás kihívása, amely különösen erős a karácsonyi időszakban.

A külső fény belső fényként szeretne kigyúlni az emberi lelkekben. Az ide vezető út ráhangolódás az ünnepre, a különböző erények tudatos gyakorlása a felnőtteknek. A gyerekeket saját példánk által hangoljuk rá a jó szokásokra, tanítjuk a gyakorlandó magatartásokra, ezzel késztetve utánzásra őket. Például a várakozásra, a türelemre. 

 
Szövegközi kép 1
Adventi erények
 

Advent négy hetében az ember feladata, hogy helyt álljon az egyre növekvő sötétségben.

Ehhez pedig nélkülözhetetlenül szüksége van bizonyos erényekre, hogy kiállja az élet próbatételeit, hogy embertársaival szemben megfelelő magatartást tanúsítson, s hogy a Nap világító fényének fogyatkozásával egyre növekvő kísértések és belső megpróbáltatások ellenére szellemi úton is töretlenül haladjon előre. Ahogyan azt egy szellemi törvény is kimondja:

Három lépés moralitásban, egy lépés megismerésben!

Advent időszaka óriási lehetőséget hordoz egyben magában az előre lépésre és fejlődésre. 

 
Advent első hete – Igazságosság
 

Advent első hetében az ember fizikai testét érik kísértések, melyek az érzékelés megtévesztésére irányulnak, s arra, hogy az ember és a világ helyes viszonyának megrontásával kétségbe ejtsék az illetőt. Ennek a kísértésnek a kivédésére az igazságosság erénye az alkalmas.

Az igazságosság, mint kozmikus törvény a karmában jut kifejeződésre. Igazságos csak az lehet, aki bizonyos igazságok birtokában van, az igazság pedig a helyes megismerés gyermeke. Ahhoz, hogy az egyes jelenségekkel kapcsolatban az ember helyes megismerésre jusson, egyfajta szellemi égésfolyamaton – tűzpróbán kell átesnie. Ehhez meg kell tanulnia a szenvedéseket, és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni, ítélkezés nélkül, a történéseket az isteni törvények tágabb látószögéből szemlélve megtalálni, a látszólag egymásnak ellentmondó álláspontok egyensúlyát.

Mindehhez a következő jelszó tudatosítása jelenthet segítséget: 

„Egészséges emberi értelem nélkül minden lépted hiábavaló!” 

Szövegközi kép 2

Jelentkezés

 

AlapLAP

 

NapTár

 

Vezérkép

LelkEst

comenius-projekt


alaplap-10