Drámatanítás az alsó és középtagozaton

Már az alsó tagozattól megjelenik a dráma, a színjátszás az oktatásban. A gyerekek minden évben előadnak egy színdarabot, mely életkoruknak megfelelő, és rendszerint kapcsolódik azokhoz a mesékhez, történetekhez, amit éppen abban az évben hallgatnak, olvasnak. Ezekben a kórusban történő szavalástól fokozatosan eljutnak az egyéni szerepvállalásig. De a főoktatások ritmikus részében is sokszor vannak drámajátékok.

A középtagozat végén a drámatanítás betetőzése egy komplett színházi előadás. Erre egy egész éven át készülnek, és az órarendjükben is megjelenik a külön drámaóra. A darab lehet Shakespeare mű, de lehet könnyed vígjáték, vagy akár musical. Ezt mindig a drámatanár és az osztálytanító választja ki az adott osztály karakterének megfelelően. A gyerekek maguk is segítenek a rendezésben, a díszletek, jelmezek elkészítésében, a zene megírásában vagy interpretálásában.

Iskolánkban működik az alsó- és középtagozaton dráma és színjátszó szakkör is. A kicsik a drámajátékok mellett a tanítási drámával is megismerkednek, a nagyobbakkal színdarabot is előadunk.11351148_1596783650588464_5966764245499970235_n

 

12. osztályos dráma fontossága:

Minden waldorf iskolában a tizenkettedik évnek kiemelt jelentősége van. A Waldorfos Diploma megszerzéséhez két nagyon fontos próbatételen mennek át a diákok, az éves munkák bemutatásán és a közös drámaelőadáson.

A dráma kiválasztása, szereposztása, rendezése közös feladat és az össze művészeti ágat magába foglalja. Célja a közös felelősség vállalás, az együttműködés, a csoporton belüli egyéni szerepek kialakítása, önkifejezés a művészeti ágak felhasználásával. A drámát minden esetben a diákok választják. Ennek azért van jelentősége, mert a választás mindig az osztály karakterének megfelelően történik. Az előadást, amely több száz embernek bemutatnak, egy fajta közvetítésként szolgál arra, hogy a diákok átgondolják, kifejezzék és bemutatják világukról alkotott képüket.

12715480_10207418322310314_7505145653516377472_n

 

 

A darabválasztásnál a legfontosabb szempont, hogy az osztály magáénak érezze, ezt sok beszélgetés előzi meg, valamint a drámairodalom néhány művének tanulmányozása. Fontos színházi előadások elemzése, a kortárs dráma és színházművészet problémáival való szembesülés. Választhatunk kész darabot a világirodalom remekeiből, dramatizálhatunk epikus művet, de vállalkozhatunk teljesen saját szöveg létrehozására is.

A próbafolyamatot néhány napos drámatábor előzi meg, ahol tisztázzuk a célokat, kialakítjuk a munkarendet, intenzív tréningezéssel készítjük fel a közösséget a komoly feladatra. A gyakorlatokban is az összegzésre törekszünk, egészen a kisiskolás korig is visszanyúlhatunk, és megtalálhatjuk a gyermekkori játékok új, felnőtt minőségét. Elkezdődhet a légzés iskolázása hosszú, összetett mondatok helyes hangsúlyozásával.

A színészi játékban nem a tökéletesség, hanem a művészi erő és az őszinteség a cél, különböző színházi formanyelvek, stílusok alkalmazásával. Az elmúlt évek tapasztalatai összegződnek minden téren és egy közös művészi alkotó-teremtő folyamat szolgálatába állnak. A kellékek, díszlet, jelmez, világítás- és hangtechnika kialakítása tanáraik , a fiatalok aktív közreműködésével történik. A színházi előadás megszervezése a büfétől a jegyekig szintén a diákok dolga. A pénzügyi háttér megteremtésében – költségvetés, szponzortok megkeresése stb. – is részt vehetnek. segítségéve

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA