Óbudai Waldorf Alapítvány

A kezdetek: Az első nyolc év

 

Az Óbudai Waldorf Alapítványt (ÓWA) három óbudai család hozta létre 1991-ben azzal a céllal, hogy saját és mások gyermekei részére a Waldorf pedagógia elvein alapuló óvodát hozzanak létre és működtessenek. Kezdeményezésük hamar követőkre talált és gyorsan összejött a szükséges gyereklétszám és sikerült megtalálni a két szakképzett óvónőt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felkarolta a kezdeményezést és az akkor részben üressé váló Harrer Pál u.-i bölcsődében helyet biztosított.

Az induláshoz a pénzt és a hely kialakításához szükséges munkát a szülők biztosították.

A munkák befejeztével 1991 őszén egy csoporttal és 20 gyerekkel elindult az Óbudai Waldorf Óvoda(ÓWÓ), mely jelenleg is a Harrer Pál u. 9.-ben működik, immár két óvodai csoporttal,  50 gyerekkel és 4 szakképzett óvónővel és további 3 fő alkalmazottal.

1992-ben –elsősorban az óvodából „kiöregedő” gyerekek szüleinek kezdeményezésére- az ÓWA létrehozta az Óbudai Waldorf Iskola (ÓWI) intézményét. Az iskola első évét a Harrer Pál u.-i óvodánk épületében töltötte, más lehetőség híján.

1993-ban az Önkormányzat ismét segített és az erősen csökkenő gyereklétszám miatt a megszűnés határán lévő Bécsi út 375. alatti iskolában biztosított helyet az ÓWI két osztályának.

A következő években folyamatosan, évente egy-egy osztállyal növekedett az iskola és ezzel párhuzamosan kaptunk újabb és újabb termeket a Bécsi úti iskola épületében.

1996-ban az Önkormányzat azzal ismerte el tevékenységünket, hogy 30 évre szóló közoktatási megállapodást kötött a fenntartó ÓWA-val, melynek keretében biztosította az ingyenes épülethasználatot az óvoda és az iskola részére. Az ÓWA így fokozatosan-a Bécsi úton lévő önkormányzati iskola kimenő rendszerű megszüntetésével párhuzamosan – átvette az iskola egész épületét. 1999-től kezdve kizárólag az ÓWI működik az épületben.

Az ÓWA az épület átvételének évében kb. 40 millió Ft-ot költött az épület felújítására, teljesen saját forrásból.

1999 év végére minden szempontból stabillá vált az alapítvány és intézményeinek működése, megérett a helyzet a továbblépésre.

 

A fejlődés új szakasza

 

2000-ben az iskolában elindult a gimnáziumi képzés és intézményesült a művészetoktatás.

2001-ben a -Makovecz műhelyhez tartozó- Triskell kft tervei alapján elkészültek az iskola bővítési tervei, mely alapján -első ütemben- 2002-2003-ban kb. 1300 m2 alapterületű új épületszárny valósult meg, konyhával, ebédlővel, raktárakkal és tantermekkel. A kb.230 millió HUF nagyságú beruházást az ÓWA saját forrásból és bankhitelből finanszírozta.

2005-ben, az első érettségiző évfolyamunk évében sikerült az önkormányzattól megvásárolnunk az iskola ingatlanát, így az azóta az ÓWA tulajdona.

Kicseréltük és automatizáltuk az iskola kazánjait, ezzel kb.40%-kal csökkentve a fűtési energiaigényt és annak költségét.

E jelentős beruházások mellett sokat tettünk a magyarországi Waldorf mozgalom érdekében is. Egyik alapítója és megalakulása óta az egyik vezetőt adó tagjai vagyunk a Magyar Waldorf Szövetségnek(MWSZ). Az MWSZ azon túl, hogy érdekképviseleti tevékenységet is ellát, egy olyan ernyőszervezet, mely biztosítja, hogy Magyarországon csak megfelelő akkreditációval rendelkező intézmény használhassa a Waldorf megjelölést tevékenysége során.

Pedagógusaink közül többen kidolgozói és szakértői voltak az állam által jogszabályi szinten akkreditált Waldorf kerettantervnek, mely az alapja minden magyar Waldorf iskola pedagógiai programjának. Pedagógusaink közül többen jelenleg is tanítanak a Waldorf tanárképzéseken.

A kezdetek utáni évtizedben az ÓWA és intézményei a növekedés új szakaszába léptek, gazdasági és pedagógiai értelemben egyaránt országosan ismertté és elismertté válva.