A képzés felépítése

Az Óbudai Waldorf Iskola 12+1 osztályos egységes tanrendszerrel működik.

Tanrendszer 1-8. osztályig

Az iskolában a gyermekeket (csakúgy, mint minden Waldorf intézményben) 1-8. osztályig ugyanaz az osztálytanító tanítja.

Az alsóbb osztályokban (1-4.) az osztálytanító a fő tárgyakon kívül lehetőség szerint a készségtárgyakat is tanítja. A felsőbb osztályokban (5-8.) az idegen nyelvek és a készségtárgyak oktatása már szaktanárok feladatkörébe tartozik. A kamaszkorral új korszak indul, amelynek a Waldorf iskolákban is a szaktanári oktatási forma felel meg a legjobban, így az osztálytanítói rendszer 8. év végével lezárul.

Gimnáziumi tagozat (8. osztály felett)

A gimnáziumi tagozatba a 9.-12. osztályok és az állami érettségire felkészítő plusz 1 év tartozik. Az osztálytanító szerepét a diák által választott patrónus veszi át, de a reggeli főoktatás epochális óráit már a speciálisan képzett szaktanárok vezetik.

Nyolcéves egységes képzés

Iskolánk sajátossága, hogy az alsó tagozat nem oszlik külön szakaszokra. A nyolc éves képzés egységes egészet alkot. A tantárgyak évről-évre nagyon szorosan épülnek egymásra, ugyanazon pedagógusok vezetésével. A gyermek szempontjából az a legjobb, ha elsőtől kezdődően a nyolcadik év végéig ugyanazon tanárok tanítják.

A gyermekeket tehát nyolc éven keresztül egy osztálytanító kíséri végig, mely a gyermekek szocializációját egyértelműen kedvezően befolyásolja. Az oktató alaposabban megismeri tanítványait, mint a hagyományos, állami tanrendszer során, és így több segítséget tud nyújtani harmonikus fejlődésükben. A tanulók szociális érettségét, toleranciájuk fejlesztését szolgálja az is, hogy egészen az első osztálytól együtt nevelkednek. Könnyebben át tudják élni a másik ember „egyediségét”, jobban tisztelik az egyéniségüket, és hamarabb ismerik fel, hogy minden emberben más és másfajta értékek lakoznak.

A gyermekek egyéni fejlődése miatt nagyon fontos, hogy az osztálytanító személye 1-8. osztályig lehetőség szerint ne változzon. A Waldorf iskola tanárai rendszeres heti megbeszélésükön (tanári konferencia) a gyermekekkel és a közösséggel kapcsolatos hosszú távú pedagógiai célokkal és az aktuális gondok megbeszélésével egyaránt foglalkoznak.

Értékelés

A nevelés egészét átfogó pedagógiai célokat tekintve jobbnak tartjuk, ha osztályzás helyett év végén részletes, személyhez szóló, írásos értékelést kapnak a gyermekek, melyben nem csak a tanulmányi fejlődésükről esik szó, hanem a személyiségük alakulásáról is. Ezt eleinte inkább csak a szülők, később maguk a gyermekek is elolvassák. Hagyományos értelemben vett bukás nincsen iskolánkban, úgy gondoljuk, hogy kellő odafigyeléssel és türelemmel minden gyermek képes tagja maradni saját osztályközösségének.

Felkészítés az állami iskolákhoz

A Waldorf iskola tanulási ritmusa hol gyorsabb, hol lassabb az állami iskolákénál. A hozzánk járó gyermekek felkészítésére az állami iskolába való beilleszkedéshez a legoptimálisabb időszak a 3., a 6. és a 8. osztály végén van, amikor a Waldorf tanterv és az állami tantervek követelményei találkoznak. Amennyiben a szülő más időpontban viszi állami iskolába gyermekét, bizonyos tárgyakból előnyben, másokból hátrányban lesz új iskolatársaihoz képest.