Jelentkezés – Iskolánk osztályaiba

 

A 2019-2020. tanérve a jelentkezési lehetőségek lezárásra kerültek. Jelentkezésüket köszönjük

http://waldorf-obuda.hu/jelentkezes_uj ‎

 

 

                      Jelentkezési tájékoztató, a folyamat leírása:

Jelentkezés az 1. osztályba

Iskolánk minden évben két új elsős osztályt indít. A felvételhez szükséges, hogy a jelentkező gyermek iskolaérett legyen, és a szülők fő vonalaiban ismerjék a Waldorf-pedagógia által kínált embertani képet és az ehhez igazított nevelést, oktatást. Fontos, hogy a szülők folyamatosan együttműködjenek az iskolával, a gyereküket tanító pedagógusokkal.

Minden évben kínálunk a Waldorf-pedagógiát és az iskolánkat bemutató, négy előadásból álló találkozás-sorozatot az érdeklődőknek.

Az előadások összefüggnek, érdemesnek, értékesnek találjuk a részvételt minden alkalmon.

A jelentkezéshez jelentkezési űrlap kitöltése szükséges. Ez minden évben a jelentkezési időszakban, meghatározott ideig érhető el a honlapon.

A jelentkezést követően a gyerekek 5-6 fős csoportokban játékos ismerkedő foglalkozáson vesznek részt. A foglalkozás napját és időpontját a szülők telefonon vagy személyesen időben, egyeztetik az iskolatitkárral.

Az erről szóló értesítést levélben, postai úton küldjük ki, lehetőség szerint az önkormányzati iskolák beiratkozási ideje előtt. A felvett gyerekek számára ez az értesítés fontos dokumentum (befogadó nyilatkozat) a körzeti iskolai beiratkozásnál.

 

Felvételi feltételek szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek esetén

A felvételkor legfontosabb szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, valamint hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon is beilleszthető legyen. A szülők pedig vállalják a tanítókkal való szoros együttműködést, megismerik a Waldorf-pedagógia alapvetéseit, és el tudják fogadni, hogy gyermekük ezen elvek alapján nevelkedjen.

Lényeges, hogy a szülők őszintén feltárják gyermekük nehézségét, ennek érdekében kérjük Önöket, hogy jelentkezéskor mellékeljék gyermekük szakértői véleményét (SNI/BTM).

 

Szempontok új gyermek jelentkezésekor

Az iskola „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” alapján készült helyi pedagógiai programja szerint látja el nevelési-oktatási feladatát, magán köznevelési intézményként nem kötelező felvételt biztosító iskola.

A Waldorf-pedagógiai alapelvek és pedagógiai gyakorlat a Waldorf-iskolai nevelési-oktatási célok megvalósításához meghatározott összetételű osztályközösséget kíván meg. Erre  való tekintettel a Waldorf-kerettanterv megfogalmazza azokat a pedagógiai elveket, amelyek mentén az iskolák döntenek a tanulófelvétel kérdésében. Bármely osztályba történő felvétel során az osztályösszetétel elvei hangsúlyosak, így az iskola törekszik az osztályon belül a nemek kiegyenlítettségének, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek harmonikus arányának, a sajátos figyelmet igénylő gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított ideális arányának megteremtésére. Továbbá figyelembe veszi a felvételre jelentkezők körét, a szülők iskolaválasztási szempontjait, a Waldorf-pedagógia választásának indokait, elkötelezettségüket és bizalmukat a pedagógia iránt.

 

Jelentkezés az Általános Iskola egyéb osztályaiba

Érdeklődés:

Kedves Szülő,  pár sorban írja meg a gyermek személyes adataival (név, életkor), hogy melyik osztályba és miért szeretne átjelentkezni, majd küldje el az üzenetet  az iroda@waldorf-obuda.hu címre.

Ha valamelyik osztályban van hely, a jelentkezőt és szüleit  felvételi beszélgetésre hívjuk. Amennyiben ez alapján lehetségesnek tartjuk a további együttműködést, esetleg a diákot leendő osztályában próbahéten fogadjuk. A továbbiakban az osztálytanító és a hospitáló diák döntése alapján folytatódhat a közös munka.

Ha az osztályban nincs felvétel, a jelentkező gyermek nevét várólistára helyezzük, megüresedéskor értesítést küldünk.

 

Jelentkezés a Gimnázium 9. osztályába

Iskolánk  két kilencedik osztályt indít egy tanévben.

Minden évben Nyílt Estet szervezünk az ősz folyamán az iskolánk iránt érdeklődő szülők számára, melyen bemutatjuk az évfolyamok jellemzőit, tanárainkat és kötetlen beszélgetést biztosítunk tanárainkkal és végzett diákjainkkal.

A 8-os diákok számára novemberben szervezett Nyílt Napokon az érdeklődőknek tanórákat tartunk, melyeken megtapasztalhatják a leendő tanáraikkal való közös munkát és együttműködést.  A részvétel regisztrációhoz kötött, erről aktuális információ a honlapunkon található.

Jelentkezés az iskolánkba a középiskolai felvételi rendszeren keresztül történik. A jelentkezéshez nem szükséges a központi írásbeli megírása.

 

Felvételi beszélgetés

A felvételi beszélgetés időpontjait később közöljük. A majdani időpontok egyeztetése a titkárságon,  Gere Ibolyánál: gimnazium@waldorf-obuda.hu vagy a  06-1-550-0692 számon történik.

A felvételi beszélgetésekre minden évben az államilag előírt időszakban, februárban illetve márciusban kerül sor. Az egyeztetett időpontban a jelentkező diákkal és szüleivel is beszélgetünk.A hozzánk jelentkező diákokat arra kérjük, hogy a felvételi beszélgetés előtt írjanak egy bemutatkozó levelet, melyet elektronikusan kérjük megküldeni a lap alján található linkben közölt további dokumentumokkal együtt. A találkozó előtt egy héttel.

A beszélgetésre a diákok hozzanak magukkal 2-3 aktuálisan vezetett füzetet, néhány saját készítésű művészi munkát (rajzot, festményt, tárgyat, kézimunkát, stb.).

 

Jelentkezés a Gimnázium magasabb évfolyamaira

Ha valamelyik osztályban van hely, a jelentkezőt és szüleit a fent leírtakhoz hasonló felvételi beszélgetésre hívjuk. Amennyiben ez alapján lehetségesnek tartjuk a további együttműködést, a diákot leendő osztályában próbahéten fogadjuk. Ennek során kölcsönösen megismerhetjük egymást és a közös munka során szerzett tapasztalatok alapján együtt döntünk a folytatásról.

Érdeklődés a gimnazium@waldorf-obuda.hu címre írt levéllel.

 

Jelentkezés

 

AlapLAP

 

NapTár

 

Vezérkép

LelkEst

comenius-projekt


alaplap-10